කාගිල්ස් වීරයන් යනු

තමන් දකින සිහින දිනාගන්න තරම් ශක්තිමත් මිනිස්සු තමන්ගෙත් තම ආදරණීයන්ගෙත් ජීවිත තුළ වීරයන් බවට පත්වෙන බව කාගිල්ස් ෆුඞ්සිටි අපි විශ්වාස කරනවා.'කාගිල්ස් වීරයෝ'ලෙස දිගහැරෙන්නේ එවන් මිනිසුන්ගේ කතාන්දරයි. සෑම සාමාන්‍ය මිනිසෙක් තුළම අසාමාන්‍ය ශක්තියක් ඇති බවත්, ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන්නෝ ජීවිතය ජය ගන්නා බවත් ඒ කතාන්දර අපට පවසනවා. එවන් කතාන්දර බොහෝමයක කොටස් කරුවන් වීමට ලැබීම අපට මහත් ආඩම්බරක්.

ඒ වගේම මේ කතාන්දර අපට පවසන තවත් යමක් තිබෙනවා. ඒ අපි එකට එක් වුණොත්, අපේ ජීවිත විතරක් නෙවෙයි අපට තවත් දහස් ගණනකගේ ජීවිත වෙනස් කළහැකි බවයි, වඩා යහපත් කළ හැකි බවයි.